Situationen för Märstas muslimer är ohållbar!

Sedan brandmyndighetens beslut om att fler än 15 personer inte samtidigt får vistas i vår moskélokal har nästan ALLA våra aktiviteter avstannat.

I moskélokalen hölls . . .
- fredagsbönen för över 300 personer.
- lektioner i tajweed för ca 100 personer.
- lektioner för ungdomar och barn.
- taraweeh under Ramadan.

Idag hyr vi in oss i tillfälliga samlingslokaler för fredagsbönen och för taraweeh under Ramadan, men allt annat har avstannat.

Vår historia…
Märsta Moské bildades i februari 1999 av en handfull muslimer och består idag av fler än 400 medlemmar av över 20 olika etniciteter.

Till en början hölls fredagsbönen i en källare som vi hade tillgång till enbart på fredagar. Såsmåningom kunde källaren hyras permanent och vi kunde starta igång våra sociala aktiviteter, tajweedkurser på söndagar och lektioner för barn på lördagar.

I takt med åren växte vi ur vår källarlokal och flyttade därför till Stationgatan 3A i Märsta. Men för ca 2 år sedan gjorde brandmyndigheten en kontroll av brandsäkerheten och begränsade antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt till 15 personer. Vid det laget brukade vi vara över 300 under fredagsbönerna och över 100 under tajweedkurserna. Dessutom hade ungdomsverksamheten Märstas Unga Muslimer startats med simning och idrotteaktiviteter och höll till med sina över 300 medlemmar under samma tak.

Idag har alla aktiviteter avstannat och för fredagsbönen hyr vi en tillfällig samlingslokal i ett par timmar varje fredag .

Föreningen är politiskt obunden och följer islam i enlighet med Ahl-assunnah wa al-jama'ah.

Vi behöver köpa en fastighet omgående i Märsta för att kunna fortsätta med våra aktiviteter igen. Till det behövs din hjälp!


Betala till bankkonto:

Bankgiro: 368-3596
Bank: Handelsbanken
Betala med SWISH:

Nummer: 1235615190Vår målsättning är att samla in 6 000 000 kronor. Vi har samlat knappt 4 000 000 men det saknas ca 2000 000 kronor.

Profeten (frid vare över honom) sade: "Den som bygger en moské,kommer Allah att bygga för den likaså i paradiset"
[Sahîh al-Bukhârî och Sahîh Muslim]Må Allah(swt) belöna dig för ditt bidrag med det bästa i detta liv och i det andra, ameen

Klicka på bilden nedan för att lada hem vår broschyr.

Samarbetspartner: